Brilliant Compensation Logo
Học Nguyễn Quang
Chuyên Gia Tư Vấn Kinh Doanh Tại Nhà
hoc123@gmail.com
Gọi Ngay. 0983142552

Học

Sophia đã từng có nhiều nghi ngại và hiểu lầm...
...’cho đến khi cô hiểu ra rằng đây là cơ hội với những lợi thế mà công việc cô đang làm không thể đem lại’
Eric và vợ đã từng sở hữu doanh nghiệp riêng và vất vả làm thêm 4 công việc khác.
...họ tìm hiểu và khám phá ra rằng đây chính là cách để họ thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chuột.
Từng phá sản ở độ tuổi 59… Giờ đây cô Udana tận hưởng phong cách sống với thu nhập 6 con số (USD)...
"...Tôi yêu công việc kinh doanh này… Khi tôi cho đi thì tôi lại càng nhận về nhiều hơn."